Poznáte rozdiel medzi refraktometrom a hydrometrom?

Pokiaľ nie ste včelár, ovocinár, vinár alebo nepracujete v automobilovom priemysle, budú pre vás pomenovania refraktometer a hydrometer pravdepodobne veľkou neznámou. Obidve popisujú meracie prístroje určené na meranie kvality alebo zloženia kvapalín. Medzi najčastejšie merané hodnoty patrí predovšetkým hodnota cukornatosti, bod tuhnutia kvapaliny, obsah vody v mede, koncentrácia reznej emulzie, špecifická hustota mladiny a ďalšie. 

Refraktometer vs. hydrometer 

Refraktometer ako aj hydrometer majú teda rovnaký účel. Podstatný rozdiel je v metódach potrebných k zisteniu meraných hodnôt. Refraktometer meria vlastnosti kvapaliny pomocou indexu lomu svetla, ktorý je možné odčítať na stupnici v optickej časti prístroja. Prístroj teda meria zmenu hodnoty rýchlosti šírenia svetla / indexu lomu analyzovanej kvapaliny. 

Ako príklad využitia refraktometra môžeme uviesť automobilový priemysel. Práve tu sa najčastejšie využíva na meranie hodnôt prevádzkových kvapalín. Vhod určite príde aj všetkým motoristom. S týmto prístrojom napríklad jednoducho určíte koncentráciu močoviny v aditíve AdBlue. Šikovným pomocníkom bude aj pri určovaní koncentrácie chladiacej kvapaliny, nemrznúcej zmesi a v neposlednom rade aj koncentrácie elektrolytu v autobatérii. 

Vzhľadom na koncentráciu kvapaliny na báze propylénglykolu a etylénglykolu, je možné určiť či je používaný roztok v súlade so štandardom G11, G12 alebo G13. Podľa toho zoženiete vhodnú kvapalinu na doplnenie, nakoľko vzájomné miešanie nie je najlepším riešením. 

Funkcia hydrometra (hustomeru) spočíva v tom, že meria relatívnu hustotu dvoch kvapalín na základe vztlaku. Funguje na princípe Archimedovho zákona – čím nižšia je hustota kvapaliny, tým hlbšie hustomer danej hmotnosti klesá. 

Prístroje citlivé na zmeny teplôt 

Ďalším spoločným znakom refraktometra a hydrometra je, že sú obidva teplocitlivé. Refraktormeter sa však na rozdiel od hydrometra musí prispôsobiť zmenám teplôt, nakoľko sa spolu s teplotou menia aj refraktívne indexy. Väčšina refraktometrov je dnes už vybavených systémom automatickej kompenzácie teploty. Vďaka tomu je proces odčítania údajov oveľa jednoduchší. 

Naopak, k úpravám teploty meranej látky hydrometrom je nevyhnutná tabuľka. Podľa nej je potrebné manuálne upraviť zistené výsledky na základe porovnania s kalibračnou teplotou konkrétneho zariadenia. Aj to je jeden z faktorov, prečo sú mnohé hydrometre (aj keď sú kvalitatívne rovnaké) lacnejšie ako refraktometre.

Široký výber refraktometrov, digitálnych váh, teplomerov a ďalších meracích prístrojov, zdravotných pomôcok či doplnkov pre autá nájdete v eshope kupteraz.sk.